Wat is osteopathie?

Osteopathie is een geneeskunst waarbij de osteopaat gebruikmakend van zijn handen, het hele lichaam onderzoekt op mobiliteit/bewegelijkheid van alle weefsels en structuren. Daar waar er bewegingsverstoringen zijn van weefsel en/of structuur, kan de osteopaat met bepaalde manuele technieken dit bewegingsverlies herstellen.

Onderzoek en Behandeling

Bij het eerste consult vindt er een uitgebreid gesprek plaats om de gezondheidsproblemen in kaart te brengen, om zo de ontstaanswijze van uw klachten te achterhalen. Doorgemaakte ziektes, operaties en trauma's kunnen hierbij van belang zijn.

 

Verzekering en Tarief

Zorgverzekeraars vergoeden deels of volledig een osteopathische behandeling uit de aanvullende verzekering.
Belangrijk om te weten is dat een behandeling niet van uw eigen risico af gaat! De osteopaat moet staan ingeschreven bij het Nederlands Register voor Osteopathie (N.R.O.), en de titel D.O.-MRO voeren.
Bekijk uw polis of kijk op: Zorgverzekeringswijzer

 

"We look at de body in health as meaning perfection and harmony, not in one part, but in de whole."

A.T. Still M.D (founder of osteopathy)